vCenter 6.5 HA konfiguracja

W najnowszej wersji vCenter 6.5 mamy do dyspozycji natywne wsparcie dla HA naszego vCenter, poniżej przedstawię jak skonfigurować w najprostszym trybie HA dla naszego vcenter.  We wcześniejszym wpisie pokazałem jak zainstalować VCSA6.5.

Zapraszam do lektury

przechodzimy do pracy:

Krok 1 musimy dodać dodatkową kartę sieciową do naszego vCenter

Krok 2 adresujemy nasz nowy interfejs robimy to z konsoli zarządzającej VCSA jest ona https://FQDN_Naszego_VC:5480

w moim przypadku jest to https://vcenter01.safekom.pl:5480

po zalogowaniu, przechodzimy do Networking –> Manage klikamy edit

wybieramy nic1 i ustawiamy statycznie adres który będzie w sieci HA

krok 3 przechodzimy do konfiguracji HA (nasze vCenter –> zakładka Configure) klikamy z prawej strony Configure

Krok 4 wybieramy tryb tworzenia HA wybieramy Basic

Krok 5 adresujemy interfejsy HA na poszczególnych nodach HA,  musimy pamiętać, że wymagane jest aby wszystko było zamknięte w jednej sieci L2

Krok 6 w tym kroku możemy zmienić parametry takie jak:

  • nazwa maszyny wirtualnej
  • gdzie mają być przechowywane
  • na których hostach uruchomione

kikając EDIT, pojawia się takie samo okno jak przy klonowaniu maszyny. Ze względu że ja robię HA na jednej maszynie fizycznej mam error: “Compatibility warnigs….”

Krok 7 mamy okno podsumowania, po kliknięciu Finish rozpocznie się proces tworzenia klastra HA dla naszego vCenter w labie proces trwa 2h.

po zakończeniu, pojawią się 2 nowe maszyny, utworzone podczas tworzenia HA.

a w konfiguracji vCenter widzimy szczegóły naszego HA

oraz z tego poziomu możemy zainicjować przełączenie nodów vCenter klikając Initiate Failover,  cały proces przełączenia trwa w mym przypadku 1 minutę.  Po zakończeniu widzimy Active node stał się Passive i odwrotnie.