vmware_cloud_logo

Home Lab – Tworzenie maszyny z poziomu ESXi Embedded Host Client

Poniżej przedstawiam dla potomnych proces tworzenia wirtualnej maszyny z poziomu nowego klienta w ESXi Embedded Host Client, który ostatnio jest bardzo rozwijany. Na chwilę obecną sam korzystam tylko z niego – nie mam już potrzeby używania tzw. grubego klienta. Do wersji pełnego klienta HTML5 Client jeszcze powrócę. Tworzona maszyna to wirtualna Vmware ESXi. Będziemy ją wykorzystywać do testowania Vmware Update Managera, któremu poświęcę kolejny wpis. Tymczasem logujemy się do naszej …

pernixdata

Home Lab – PernixData vol 2 – wstępna konfiguracja

Pierwszą część zakończyliśmy na próbie zalogowania się po zainstalowaniu systemu managmantowego. W tej części przedstawię wstępną konfigurację która pozwoli na: integrację z naszym vCenter wgranie licencji Utworzenie klastra w FVP Więc zaczynajmy pracę – logujemy się do konsoli webowej systemu zarządzającego. Pierwsze logowanie używamy danych do logowania: Zaraz po zalogowaniu zobaczymy regulamin do akceptacji. Jesteśmy proszeni o podanie danych do naszego vCenter W następnym oknie zobaczymy dane konfiguracji sieci appliance …

Junos_space_cmyk

Junos jak zabezpieczyć konfigurację

Ostatnio dużo siedziałem na nową wersja SRX’a w wersji wirtualnej i odkryłem możliwość blokowania konfiguracji poszczególnych opcji, poniżej przedstawię jak zabezpieczyć jakiś segment konfiguracji. Do zabezpieczenia konfiguracji służy polecenie protect

jak widać możemy zabezpieczyć każdy element konfiguracji. Przykład: Zabezpieczamy interfejs sieciowy ge-0/0/0

wykonujemy commit wychodzimy z trybu konfiguracji i sprawdzamy:

po próbie modyfikacji konfiguracji interfejsu ge-0/0/0 o opis dostajemy komunikat:

aby móc wykonać modyfikację zabezpieczonego interfejsu …

vmware_cloud_logo

Vmware instalacja klienta HTML5 dla hosta

Już oddawana Vmware pracuje nad klientem HTML5 dla całej platformy. Dziś pokażę, że jak zainstalować klienta dla hosta ESXi. Co raz więcej możliwości mamy przez tego klienta. Dla mnie on jest wystarczający do pracy w Labie. Zdecydowałem się przejść na niego ponieważ łatwiej jest dostęp zdalny do mego Laba potrzebna mi jest tylko przeglądarka. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy szybko wystawić dostęp przez SSL VPN F5, czy Pulse Secure. Co będzie nam …

cisco-logo

LAB – VRF Cisco

Ostatnio bardzo dużo słyszymy o wirtualizacji sieci.  Warto zatem wrócić do jej podstaw kiedy to już wtedy w pewien sposób „wirtualizacja” była stosowana na  urządzeniach, na których separuje się tablice routingu. Separacja ta jest ukryta pod nazwą VRF (Virtual Routing and Forwarding). Drugim wariatem na „wirtualizację” jest tworzenie tzw. wirtualnych systemów czy routerów. Dziś, kiedy to routery mają dużą moc obliczeniową możemy pozwolić sobie na tworzenie osobnych vrf’ów czy wirtualnych routerów per usługa czy klient. …