Tag: vcsa 6.5

vCenter 6.5 HA konfiguracja

W najnowszej wersji vCenter 6.5 mamy do dyspozycji natywne wsparcie dla HA naszego vCenter, poniżej przedstawię jak skonfigurować w najprostszym trybie HA dla naszego vcenter.  We wcześniejszym wpisie pokazałem jak zainstalować VCSA6.5.

Zapraszam do lektury

przechodzimy do pracy:

Krok 1 musimy dodać dodatkową kartę sieciową do naszego vCenter

Krok 2 adresujemy nasz nowy interfejs robimy to z konsoli zarządzającej VCSA jest ona https://FQDN_Naszego_VC:5480

w moim przypadku jest to https://vcenter01.safekom.pl:5480

po zalogowaniu, przechodzimy do Networking –> Manage klikamy edit

wybieramy nic1 i ustawiamy statycznie adres który będzie w sieci HA

krok 3 przechodzimy do konfiguracji HA (nasze vCenter –> zakładka Configure) klikamy z prawej strony Configure

Krok 4 wybieramy tryb tworzenia HA wybieramy Basic

Krok 5 adresujemy interfejsy HA na poszczególnych nodach HA,  musimy pamiętać, że wymagane jest aby wszystko było zamknięte w jednej sieci L2

Krok 6 w tym kroku możemy zmienić parametry takie jak:

  • nazwa maszyny wirtualnej
  • gdzie mają być przechowywane
  • na których hostach uruchomione

kikając EDIT, pojawia się takie samo okno jak przy klonowaniu maszyny. Ze względu że ja robię HA na jednej maszynie fizycznej mam error: “Compatibility warnigs….”

Krok 7 mamy okno podsumowania, po kliknięciu Finish rozpocznie się proces tworzenia klastra HA dla naszego vCenter w labie proces trwa 2h.

po zakończeniu, pojawią się 2 nowe maszyny, utworzone podczas tworzenia HA.

a w konfiguracji vCenter widzimy szczegóły naszego HA

oraz z tego poziomu możemy zainicjować przełączenie nodów vCenter klikając Initiate Failover,  cały proces przełączenia trwa w mym przypadku 1 minutę.  Po zakończeniu widzimy Active node stał się Passive i odwrotnie.

Home LAB – VCSA 6.5 Integracja z Active Directory

W poprzednim wpisie pokazałem jak zainstalować najnowsze vCenter, dziś pokaże jak zintegrować nasze vCenter z AD

Logujemy się do naszego vCenter

vcsa_65_23

po zalogowaniu przechodzimy do Administration –> System Configuration –> Nodes wybieramy nasze vCenter, w tym miejscu podłączymy nasze vCenter do naszej domeny AD

vcsa_65_28png

Klikamy Join

pojawia się okno

vcsa_65_29png

po wykonaniu tego tasku musimy ponownie uruchomić nasze vCenter.

W AD widzimy że pojawił się nowy obiekt w OU Computers

vcsa_65_30

 

po ponownym zalogowaniu przechodzimy do Administration –> Single Sign-On –> Configuration oraz do zakładki Identity Sources.

vcsa_65_26

klikamy na zielony plusik

vcsa_65_27

Wybieramy Active Directory, w nowym oknie wybieramy Use machine account

vcsa_65_31

Klikamy finish

vcsa_65_32

przechodzimy do Administration –> Single Sign-On –> Users and Groups w zakładce Groups wyszukujemy grupę do której chcemy dodać userów z AD. W mym przypadku dodajemy użytkownika do grupy Administratorsvcsa_65_33

Klikamy na człowieczka z plusem, pojawi się okno z wyszukiwaniem, gdzie wybieramy w Domain naszą domenę, w polu wyszukiwania wyszukujemy userów których chcemy dodać do grupy.

vcsa_65_35

Po wykonaniu tego zadania możemy logować się już domenowo do naszego vCenter

vcsa_65_36

vcsa_65_37

w kolejnym wpisie pokaże jak wykorzystać natywne narzędzie do wykonywania backapu.

Home LAB – VCSA 6.5 Instalacja

Jeszcze nie dawno pisałem jak zainstalować vCenter w wersji szóstej. Dziś pokażę jak zainstalować w wersji 6.5.

Tak jak przy wersji wcześniejszej potrzebujemy ISO z vCenter, maszynę w Windowsem z której odpalimy instalację.

Odpalamy instalator gdzie wybieramy Install

vcsa_65_01

W nowym oknie idziemy dalej

vcsa_65_02

w kolejnym oknie akceptujemy regulamin

vcsa_65_03

wybieramy model w którym będzie instalowane nasze vCenter

vcsa_65_04

w nowym oknie podajemy dane hosta ESXi na które będziemy wrzucać nasze vCenter

vcsa_65_05

w kolejnym oknie nadajemy nazwę dla wirtualnej maszyny oraz konfigurujemy hasło dla konta root

vcsa_65_06

w tym oknie wybieramy wielkość naszego vCenter

vcsa_65_07

wybieramy datastore na którym będzie nasza wirtualna maszyna

vcsa_65_08

konfigurujemy parametry sieciowe

vcsa_65_09

w kolejnym oknie dostajemy podsumowanie ustawień które wprowadziliśmy we wcześniejszych krokach

vcsa_65_11

po kliknięciu Finish rozpoczyna się tworzenie naszego vCenter na hoście ESXi

vcsa_65_12

vcsa_65_13

po zakończeniu fazy 1 przechodzimy do Fazy 2 wybierając Continue w poprzednim oknie

vcsa_65_15

w nowym oknie konfigurujemy synchronizację czasu z serwerem czasu lub z hostem esxi

vcsa_65_14

w kolejnym oknie konfigurujemy SSO

vcsa_65_16

w kolejnym oknie dostajemy okno z podsumowaniem, po kliknięciu finish rozpocznie się proces konfiguracyjny naszego vCenter

vcsa_65_21

Po zakończeniu procesu dostajemy informację o tym oraz informacje o skonfigurowanych adresach.

vcsa_65_22

Pierwsze logowanie

vcsa_65_23

w kolejnym wpisie pokażę jak zintegrować z AD.