NSX-T password expired

Już dano nie pisałem na łamach bloga ale powoli wracamy do formy i świetności.

Dziś na start krótki wpis o NSX-T password expired.

Przy próbie zalogowania się do NSX Managera web UI dostałem że hasło wygasło.

NSX-T admin password expired
WEB UI NSX-T admin password expired

rozwiązaniem jest zalogować się po ssh do NSX Mangera wykorzystując dane konto w tym przypadku jest to admin.

You are required to change your password immediately (password aged)
Last login: Wed Mar  4 13:54:31 2020 from 10.2.4.1
WARNING: Your password has expired.
You must change your password now and login again!
Changing password for admin.
(current) UNIX password: 
New password: 
Retype new password: 
passwd: password updated successfully

po zamianie hasła możemy już zalogować się do konsoli webowej.

sprawdzamy konfigurację wygasania hasła

nsx-mgmt-01> get user root password-expiration 
Password expires 90 days after last change

wyłączenie wygasania hasła dla danego użytkownika wykorzystujemy komendę w tym przypadku jest to dla adm

nsx-mgmt-01> clear user admin password-expiration
nsx-mgmt-01> get user admin password-expiration 
Password expiration not configured for this user

 

Mogę powiedzieć że kolejny wpis będzie dłuższy, ciekawszy ….

 

 

Pasjonat komputerowy od zawsze oraz maniak w zakresie sieci, wirtualizacji oraz bezpieczeństwa IT. Kompetentny inżynier z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych i telekomunikacyjnych. Wieloletni administrator IT, który utrzymuje systemy informatyczne dostosowując je do wymogów biznesowych z zapewnieniem dostępności 24/7/365.
Posts created 126

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top