nsx-t logo

NSX-T EVPN

W poprzednim wpisie pokazałem jak skonfigurować DVS z NSX-t, dziś przedstawię bardzo ciekawą nową funkcjonalność w NSX-T 3.0 jest to EVPN.

W dokumentacji VMWare na czas pisania tego wpisu nie znalazłem za dużo informacji o konfiguracji, którą poczyniłem poniżej. Mam nadzieję, że przyda się Wam ta wiedza.

Co to jest EVPN

W kilku prostych słowach. EVPN (Ethernet VPN) jest to standard IEEE który dostarcza nam VPN warstwy 2 i 3. W EVPNie mamy control i data plane. NSXie Multiprotokol BGP (MPBGP) jest odpowiedzialne za control plane a VXLAN data plane.

Testowa architektura

Poniżej przedstawiam ogólną architekturę rozwiązania gdzie widzimy na routerze zewnętrznym w tym przypadku jest to Juniper vMX mamy 2 Vrfy A i B które przekażemy w sesji MP BGP do routera T0 na którym zostaną rozszyte do odpowiednich VRF’ów o tej samej nazwie oraz RD. Na końcu do tych VRF’ów zostaną podłączone routery T1 które będą miały podłączone segmenty.

Wymagania i ograniczenia

Wymagania Ograniczenia
MTU min 1600 na uplinku do vMX na chwilę nie znalazłem
Urządzenia muszą wspierać MPBGP oraz EVPN type 5

Konfiguracja EVPN

Konfiguracja NSX-T EVPN

Przygotowanie

Konfiguracja VNI POOL

Logujemy się do NSX Managera przechodzimy do Networking –> Networking Settings następnie VNI Pool.  Poola ta będzie używana do tworzenia połączenia EVPN

Klikamy ADD VNI POOL i w nowym oknie definiujemy pulę id dla VNI.

Gdzie w Name nadajemy nazwę
Start – ID od którego rozpocznie poola
END – ID do którego będzie poola VNI

Konfiguracja Segmentu dla T0

Konfigurujemy Segment który będzie stanowił połączenie pomiędzy T0 i naszym vMXem przechodzimy do Networking następnie Segments.

Klikamy ADD Segment w nowym oknie konfigurujemy go

Nadajemy nazwę, wybieramy nasz transport zone typu Vlan, oraz nadjemy vlan id i zapisujemy.

Utworzenie i konfiguracja routera T0
 1. W tym środowisku stworzyłem jeden router T0 na dedykowany do tego jednym EDGE VM którą przypisałem dla klastra edge-cluster-02 Nowy router zostanie stworzony na dedykowanym klastrze edge. Dla środowiska testowego uruchamiam to na jednym EDGE VM.
  Przechodzimy do tworzenie routera T0,

  w nowym oknie nadajemy nazwę dla naszego Tier-0 Routera

  Klikamy save
 2. Po utworzeniu routera T0 konfigurujemy interfejs Uplink do vMX. Przechodzimy do Edycji utworzonego T0 przechodzimy do Interfejs

  klikamy set i w nowym oknie klikamy ADD Interface w pierwszej kolejności Uplink-vlan11. Tutaj mamy do skonfigurowania:
  – nadajemy nazwę dla interfejsu,
  – wybieramy Tym External,
  – nadajemy adres ip,
  – przypinamy do segmentu utworzonego na samym początku.
  – Przypinamy na której EDGE VM ma być przypięty interfejs. W tym przypadku to jest jedyny edge vm który mam dostępny do tego.
  – ustawiamy MTU ze względu że będzie tam VXALN enkapsulacja musimy ustawić min. 1600
 3. Konfiguracja Interfejsu loopback
  Teraz utworzymy interfejs loopback który będzie służył nam do zapinania sesji EVPN pomiędzy T0 a vMX’em
 4. Konfiguracja EVPN
  Przechodzimy do EVPN Settings gdzie w VNI Pool wybieramy nasz profil dla VNI który wcześniej utworzyliśmy.
 5. EVPN Tunel Endpoint
  W tym sam miejscu ustawiamy EVPN Tunel Endpoint który wskazuje nasz interfejs loopback
 6. BGPKonfigurujemy sąsiedztwo BGP na interfejsie Uplink. W ta sesja posłuży nam do rozgłoszenia adresu IP Loopback
  Przechodzimy do sekcji BGP gdzie konfigurujemy:
  -Local AS
  – BGP włączamy

  Przechodzimy do BGP Neigbors gdzie konfigurujemy sąsiedztwo dla Interfejsu loopback i uplink
 7. Konfiguracja sąsiedztwa
  Sąsiedztwo na interfejsie uplink poniżej schemat poglądowy:

  Konfiguracja od strony NSX-T

  schemat logiczny:

  Konfiguracja sąsiedztwa na interfejsie loopback

  gdzie dla tego połączenie ustawiamy dodatkowy filtr
 8. redystrybucja routingu
  W sekcji Route RE-DISTRBUTION konfigurujemy profil gdzie włączamy takie jak poniżej redystrybucje:

  w powyższych krokach mamy skonfigurowane połączenie oraz sesje BGP z vMX’em
Konfiguracja routera VRF A
 1. utworzenie routera VRF1
  przechodzimy do Networking Tier-0 Gateways wybieramy ADD Gateway i wybieramy VRF
 2. Konfiguracja VRF
  W nowym oknie konfigurujemy nazwę dla VRFu do którego T0 zostanie podłączony, Nadajemy unikalny RD(Route Distinguisher) oraz wybieramy ID VNI który będzie służył do tunelowania pomiędzy VRFem a vMXem
  Tutaj można zastosować metodę dla RD że jest w formacie AS:VNI
 3. Tworzenie Interfejsu loopback w VRFie A
  Przechodzimy do Edycji VRF-A

  Gdzie przechodzimy do sekcji Interface i dodajemy Interfejs
 4. włączamy redystrybucję sieci podłączonych typu loopback oraz sieci z T1

VRF B potarzamy powyższe korki tylko zmieniamy dane zgodnie z rysunkiem

 

Router T1

Do każdego VRF’u zostanie podłączony nie zależny router T1 a każdy router T1 będzie miał podłączony jeden segment.

 1. Tworzymy router T1
 2. włączamy rozgłaszanie podłączonych segmentów
 3. Tworzymy segment podłączony do T1

Powyższe kroki powtarzamy dla routera T1 podłączonego do VRFu B

Konfiguracja vMX’a

 1. Konfiguracja Interfejsu ge-0/0/0.11 do T0.
  Konfigurujemy połączenie pomiędzy T0 i vMX oraz na interfejsie włączamy MTU 9K.

  set interfaces ge-0/0/0 vlan-tagging
  set interfaces ge-0/0/0 mtu 9000
  set interfaces ge-0/0/0 unit 11 vlan-id 11
  set interfaces ge-0/0/0 unit 11 family inet address 192.168.10.1/24
 2. Konfiguracja interfejsu loopback 0.
  set interfaces lo0 unit 0 family inet address 10.11.10.2/32

  Konfigurujemy interfejsy które będą dodane do VRF’ów A i B.

  set interfaces lo0 unit 100 family inet address 172.30.100.2/32
  set interfaces lo0 unit 101 family inet address 192.168.100.2/32
 3. Konfiguracja sesji BGP
  W pierwszym kroku konfigurujemy sesję BGP na interfejsie uplink vlan 11 który łączy vMX i T0

  set protocols bgp group T0 type internal
  set protocols bgp group T0 family inet unicast
  set protocols bgp group T0 peer-as 65000
  set protocols bgp group T0 neighbor 192.168.10.10

  w drugim korku konfigurujemy BGO pomiędzy interfejsami loopback

  set protocols bgp group EVPN type internal
  set protocols bgp group EVPN family inet unicast
  set protocols bgp group EVPN family evpn signaling
  set protocols bgp group EVPN neighbor 10.11.10.1 local-address 10.11.10.2
  set protocols bgp group EVPN neighbor 10.11.10.1 peer-as 65000
 4. Konfiguracja polityki eksportującej wszystkich sieci direct
  set policy-options policy-statement export_direct from protocol direct
  set policy-options policy-statement export_direct then accept
 5. VRFy
  Konfiguracja VRF-A

  set routing-instances vrfx-a protocols evpn ip-prefix-routes advertise direct-nexthop
  set routing-instances vrfx-a protocols evpn ip-prefix-routes encapsulation vxlan
  set routing-instances vrfx-a protocols evpn ip-prefix-routes vni 95001
  set routing-instances vrfx-a protocols evpn ip-prefix-routes export export_direct
  set routing-instances vrfx-a vtep-source-interface lo0.0
  set routing-instances vrfx-a instance-type vrf
  set routing-instances vrfx-a interface lo0.100
  set routing-instances vrfx-a route-distinguisher 65000:95001
  set routing-instances vrfx-a vrf-target target:65000:95001

  Konfiguracja VRF-B

  set routing-instances vrfx-b protocols evpn ip-prefix-routes advertise direct-nexthop
  set routing-instances vrfx-b protocols evpn ip-prefix-routes encapsulation vxlan
  set routing-instances vrfx-b protocols evpn ip-prefix-routes vni 95002
  set routing-instances vrfx-b protocols evpn ip-prefix-routes export export_direct
  set routing-instances vrfx-b vtep-source-interface lo0.0
  set routing-instances vrfx-b instance-type vrf
  set routing-instances vrfx-b interface lo0.101
  set routing-instances vrfx-b route-distinguisher 65000:95002
  set routing-instances vrfx-b vrf-target target:65000:95002
 6. Wykonujemy commit i przechodzimy do weryfikacji

Weryfikacja

Weryfikacja po stronie vMX
 1. Sprawdzenie BGP
  root> show bgp summary 
  Threading mode: BGP I/O
  Groups: 2 Peers: 2 Down peers: 0
  Table     Tot Paths Act Paths Suppressed  History Damp State  Pending
  inet.0        
              2     0     0     0     0     0
  bgp.evpn.0      
              4     4     0     0     0     0
  Peer           AS   InPkt   OutPkt  OutQ  Flaps Last Up/Dwn State|#Active/Received/Accepted/Damped...
  10.11.10.1      65000     30     39    0    2    10:38 Establ
   inet.0: 0/1/1/0
   bgp.evpn.0: 4/4/4/0
   vrfx-a.evpn.0: 2/2/2/0
   vrfx-b.evpn.0: 2/2/2/0
  192.168.10.10     65000     24     27    0    2    10:38 Establ
   inet.0: 0/1/1/0

  Jak widzimy sesje BGP unicast oraz evpn są zestawione

 2. Sprawdzamy tablicę routingu
  root> show route | no-more 
  
  inet.0: 14 destinations, 16 routes (14 active, 0 holddown, 0 hidden)
  + = Active Route, - = Last Active, * = Both
  
  0.0.0.0/0     *[Static/5] 5d 05:20:34
            > to 10.101.9.1 via fxp0.0
  10.11.10.1/32   *[Static/5] 3d 00:51:26
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
            [BGP/170] 00:11:42, MED 0, localpref 100, from 10.11.10.1
             AS path: ?, validation-state: unverified
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
            [BGP/170] 00:11:42, MED 0, localpref 100
             AS path: ?, validation-state: unverified
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
  
  vrfx-a.inet.0: 3 destinations, 3 routes (3 active, 0 holddown, 0 hidden)
  + = Active Route, - = Last Active, * = Both
  
  172.30.30.0/24   *[EVPN/170] 00:09:56
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
  172.30.100.1/32  *[EVPN/170] 00:09:56
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
  172.30.100.2/32  *[Direct/0] 00:14:31
            > via lo0.100
  
  vrfx-b.inet.0: 3 destinations, 3 routes (3 active, 0 holddown, 0 hidden)
  + = Active Route, - = Last Active, * = Both
  
  192.168.2.0/24   *[EVPN/170] 00:08:41
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
  192.168.100.1/32  *[EVPN/170] 00:08:41
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
  192.168.100.2/32  *[Direct/0] 00:14:31
            > via lo0.101
  
  .....
  bgp.evpn.0: 6 destinations, 6 routes (6 active, 0 holddown, 0 hidden)
  + = Active Route, - = Last Active, * = Both
  
  5:65000:95001::0::172.30.30.0::24/248        
            *[BGP/170] 00:33:41, MED 0, localpref 100, from 10.11.10.1
             AS path: ?, validation-state: unverified
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
  5:65000:95001::0::172.30.100.1::32/248        
            *[BGP/170] 00:33:41, MED 0, localpref 100, from 10.11.10.1
             AS path: ?, validation-state: unverified
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
  5:65000:95001::0::172.30.100.2::32/248        
            *[EVPN/170] 00:03:41
              Indirect
  5:65000:95002::0::192.168.2.0::24/248        
            *[BGP/170] 00:32:26, MED 0, localpref 100, from 10.11.10.1
             AS path: ?, validation-state: unverified
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
  5:65000:95002::0::192.168.100.1::32/248        
            *[BGP/170] 00:32:26, MED 0, localpref 100, from 10.11.10.1
             AS path: ?, validation-state: unverified
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
  5:65000:95002::0::192.168.100.2::32/248        
            *[EVPN/170] 00:03:07
              Indirect
  
  vrfx-a.evpn.0: 3 destinations, 3 routes (3 active, 0 holddown, 0 hidden)
  + = Active Route, - = Last Active, * = Both
  
  5:65000:95001::0::172.30.30.0::24/248        
            *[BGP/170] 00:00:05, MED 0, localpref 100, from 10.11.10.1
             AS path: ?, validation-state: unverified
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
  5:65000:95001::0::172.30.100.1::32/248        
            *[BGP/170] 00:00:05, MED 0, localpref 100, from 10.11.10.1
             AS path: ?, validation-state: unverified
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
  5:65000:95001::0::172.30.100.2::32/248        
            *[EVPN/170] 00:03:41
              Indirect
  
  vrfx-b.evpn.0: 3 destinations, 3 routes (3 active, 0 holddown, 0 hidden)
  + = Active Route, - = Last Active, * = Both
  
  5:65000:95002::0::192.168.2.0::24/248        
            *[BGP/170] 00:00:05, MED 0, localpref 100, from 10.11.10.1
             AS path: ?, validation-state: unverified
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
  5:65000:95002::0::192.168.100.1::32/248        
            *[BGP/170] 00:00:05, MED 0, localpref 100, from 10.11.10.1
             AS path: ?, validation-state: unverified
            > to 192.168.10.10 via ge-0/0/0.11
  5:65000:95002::0::192.168.100.2::32/248        
            *[EVPN/170] 00:03:07
              Indirect

  w tablicy routingu wygląda wszytko ok – jak widać tylko w tablicy inet.0 warto od strony T0 włączyć odpowiedni filtrowanie rozgłaszanych prfixów w BGP dla loopbacka, ale to jest kosmetyka.

 3. ulubiony test ping pomiędzy interfejsami loop back
  root> ping 192.168.100.1 routing-instance vrfx-b  
  PING 192.168.100.1 (192.168.100.1): 56 data bytes
  64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.266 ms
  64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.429 ms
  64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.347 ms
  64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.386 ms
  64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.698 ms
  64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.530 ms
  64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.450 ms
  ^C
  --- 192.168.100.1 ping statistics ---
  7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss
  round-trip min/avg/max/stddev = 1.266/1.444/1.698/0.129 ms
  
  root> ping 172.30.100.1 routing-instance vrfx-a 
  PING 172.30.100.1 (172.30.100.1): 56 data bytes
  64 bytes from 172.30.100.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.325 ms
  64 bytes from 172.30.100.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.249 ms
  64 bytes from 172.30.100.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.390 ms
  ^C
  --- 172.30.100.1 ping statistics ---
  3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
  round-trip min/avg/max/stddev = 1.249/1.321/1.390/0.058 ms
  
  
  

   

Weryfikacja po stronie NSX-T

Po stronie NSX sprawdzamy z poziomu CLI. Logujemy się z na EDGE VM na którym jest uruchomione T0
1. sprawdzamy na którym id jest uruchomione SR dla T0

dc1edge03> get logical-router
Logical Router
UUID                  VRF  LR-ID Name               Type            Ports 
736a80e3-23f6-5a2d-81d6-bbefb2786666  0   0                    TUNNEL           4   
f9414cef-e3e3-405a-a7f8-55f349e08f22  1   1026  SR-VRF-VRF-A           VRF_SERVICE_ROUTER_TIER0  6   
11ab6c6f-222b-434f-b25b-aad51dadf2ed  2   1027  SR-VRF-VRF-B           VRF_SERVICE_ROUTER_TIER0  6   
987450ee-042c-41aa-9d0d-d4fcabd44b36  3   25   SR-R-T1-VRF-A           SERVICE_ROUTER_TIER1    5   
06d10402-2066-4e4f-8243-6679d1bcb6b3  4   14   SR-R-T0-MPBGP           SERVICE_ROUTER_TIER0    7   
f2ca25ae-49a3-4b12-a91e-c5c9908bb6c9  6   22   DR-VRF-VRF-A           VRF_DISTRIBUTED_ROUTER_TIER0 4   
c43a9c6d-b207-4022-b43c-e52728eb1ab5  7   24   DR-R-T1-VRF-A           DISTRIBUTED_ROUTER_TIER1  4   
304d5182-a40c-486a-a1e3-6d35275951fd  8   27   SR-R-T1-VRF-B           SERVICE_ROUTER_TIER1    5   
758b42b3-8a4c-452f-91ad-6baf97188879  9   23   DR-VRF-VRF-B           VRF_DISTRIBUTED_ROUTER_TIER0 4   
6204d89c-ec0e-40a9-9824-33adbbb41bff  10   26   DR-R-T1-VRF-B           DISTRIBUTED_ROUTER_TIER1  4

2. przechodzimy do VRF 4 i sprawdzamy stan BGP

dc1edge03(tier0_sr)> get bgp neighbor summary 
BFD States: NC - Not configured, AC - Activating,DC - Disconnected
      AD - Admin down, DW - Down, IN - Init,UP - Up
BGP summary information for VRF default for address-family: ipv4Unicast
Router ID: 192.168.10.10 Local AS: 65000

Neighbor              AS     State Up/DownTime BFD InMsgs OutMsgs InPfx OutPfx

10.11.10.2             65000    Estab 00:20:34   NC 9887  8712  0   0   
192.168.10.1            65000    Estab 00:20:34   NC 9869  8910  1   0   

BFD States: NC - Not configured, AC - Activating,DC - Disconnected
      AD - Admin down, DW - Down, IN - Init,UP - Up
BGP summary information for VRF default for address-family: l2VpnEvpn
Router ID: 192.168.10.10 Local AS: 65000

Neighbor              AS     State Up/DownTime BFD InMsgs OutMsgs InPfx OutPfx

10.11.10.2             65000    Estab 00:20:34   NC 9887  8712  0   0   
192.168.10.1            65000    Estab 00:20:34   NC 9869  8910  0   0   

3. sprawdzamy stan BGP EVPN – get bgp evpn

dc1edge03(tier0_sr)> get bgp evpn 
BGP table version is 3, local router ID is 192.168.10.10
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
EVPN type-2 prefix: [2]:[EthTag]:[MAClen]:[MAC]:[IPlen]:[IP]
EVPN type-3 prefix: [3]:[EthTag]:[IPlen]:[OrigIP]
EVPN type-4 prefix: [4]:[ESI]:[IPlen]:[OrigIP]
EVPN type-5 prefix: [5]:[EthTag]:[IPlen]:[IP]

  Network     Next Hop      Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 65000:95001
*> [5]:[0]:[24]:[172.30.30.0]
          10.11.10.1        0     32768 ?
*> [5]:[0]:[32]:[172.30.100.1]
          10.11.10.1        0     32768 ?
*>i[5]:[0]:[32]:[172.30.100.2]
          10.11.10.2          100   0 i
Route Distinguisher: 65000:95002
*> [5]:[0]:[24]:[192.168.2.0]
          10.11.10.1        0     32768 ?
*> [5]:[0]:[32]:[192.168.100.1]
          10.11.10.1        0     32768 ?
*>i[5]:[0]:[32]:[192.168.100.2]
          10.11.10.2          100   0 i

Displayed 6 prefixes (6 paths)

kilka innych pomocnych komend do weryfikacji z poziomy serwis routera T0

Wyświetla wszystkie dostępne VRFy z przypisanym VBNI get bgp evpn vni 
Wyświetla tablicę routingu w protokole BGP z podziałem na RD get bgp evpn overlay
Pokazuje skonfigurowane VRFy które są aktywne w EVPN get evpn vni

 

 

Pasjonat komputerowy od zawsze oraz maniak w zakresie sieci, wirtualizacji oraz bezpieczeństwa IT. Kompetentny inżynier z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych i telekomunikacyjnych. Wieloletni administrator IT, który utrzymuje systemy informatyczne dostosowując je do wymogów biznesowych z zapewnieniem dostępności 24/7/365.
Posts created 126

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top