Linux Bonding Switche agregacje

Linux Bonding Switche agregacje Poniżej opiszę w jaki sposób skonfigurować bonding od strony systemu operacyjnego na przykładzie RHEL do switchy Cisco, Juniper oraz HP z wykożytaniem LACP, oraz konfigurację samych switchy. Konfiguracja RHEL załadowanie modułu odpowiedzialnego za bonding w RHEL

Sprawdzenie możliwości bondingu:

Konfiguracja Interfejsów sieciowych, w mym przypadku będzie: Bond0 – składa się z  2 portu z karty 4 portowej na płycie głównej oraz 2 portu z …

HP Procurve – VRRP

Dziś na szybko notatka z konfiguracji VRRP na Switchu HP Procurve Obrazek poglądowy: Objaśnienia: Core01 połączony z Core02 portami B21 i B23 Core01 B22 do Access01 25 Core02 B22 do Access01 26 Konfiguracja: Tworzymy trunk pomiędzy switchami Core01 i Core02

Tworzymy vlan oraz właściwą konfigurację VRRP Core01 (Master):

Core02 (Backup)