Linux Bonding Switche agregacje

Linux Bonding Switche agregacje Poniżej opiszę w jaki sposób skonfigurować bonding od strony systemu operacyjnego na przykładzie RHEL do switchy Cisco, Juniper oraz HP z wykożytaniem LACP, oraz konfigurację samych switchy. Konfiguracja RHEL załadowanie modułu odpowiedzialnego za bonding w RHEL # modprobe –first-time bonding Sprawdzenie możliwości bondingu: # modinfo bonding filename: /lib/modules/2.6.32-504.el6.x86_64/kernel/drivers/net/bonding/bonding.ko author: Thomas Davis, […]

HP Procurve – VRRP

Dziś na szybko notatka z konfiguracji VRRP na Switchu HP Procurve Obrazek poglądowy: Objaśnienia: Core01 połączony z Core02 portami B21 i B23 Core01 B22 do Access01 25 Core02 B22 do Access01 26 Konfiguracja: Tworzymy trunk pomiędzy switchami Core01 i Core02 trunk B21,B23 trk10 lacp Tworzymy vlan oraz właściwą konfigurację VRRP Core01 (Master): vlan 10 // […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top