LAB – Huwaei VRF (vpn-instance)

Dawno temu napisałem o tworzeniu VRF’ów na platformie Cisco. We wcześniejszym artykule umieściłem opis co to jest VRF oraz do czego może służyć.  Dziś wracam do tematu ale na urządzeniach firmy Huawei, do tego wykorzystam oprogramowanie eNSP które udostępnia ten Vendor.

Na wstępie trzeba powiedzieć że na platformie Huwaei VRF nazywamy vpn-instance. Ale dla przejrzystości wpisu będę posługiwał się nadal nazwą VRF

Mała Uwaga

Jedną z różnic jaką znalazłem pomiędzy Cisco a Huawei to, że nie możemy robić exportu i importu tzw. routing leaking z i do globalnej tablicy routingu.  Z jednej strony jest to zabezpieczenie dla głównej tablicy routingu, która służy do zestawienia sieci MPLS – przy projektowaniu sieci trzeba o tym pamiętać.

Rysunek poglądowy:

Praca w eNSP

Uruchamiamy nasze eNSP w którym tworzymy nową topologię gdzie w niej umieszczamy na chwilę obecną jeden router AR2240 które uruchamiamy i przechodzimy do konfiguracji.

gdzie konfigurujemy:

 1. nowy hostname
 2. pierwszy vrf Internet
  • nadajemy route-distingusisher
  • nadajemy import i export dla tego VRF’u

Krok 2 powtarzamy dla 2 pozostałych vrfów

[Huawei]sysname vrf-test
[vrf-test]
[vrf-test]
[vrf-test]
[vrf-test]ip vpn-instance Internet
[vrf-test-vpn-instance-Internet]rou	
[vrf-test-vpn-instance-Internet]route-distinguisher 65000:100
[vrf-test-vpn-instance-Internet-af-ipv4]ip	
[vrf-test-vpn-instance-Internet-af-ipv4]vp	
[vrf-test-vpn-instance-Internet-af-ipv4]vpn
[vrf-test-vpn-instance-Internet-af-ipv4]vpn-target 65000:100
 IVT Assignment result: 
Info: VPN-Target assignment is successful.
 EVT Assignment result: 
Info: VPN-Target assignment is successful.
[vrf-test-vpn-instance-Internet-af-ipv4]

Konfiguracja wygląda tak dla trzech vrfów

#
ip vpn-instance Internet
 ipv4-family
 route-distinguisher 65000:100
 vpn-target 65000:100 export-extcommunity
 vpn-target 65000:100 import-extcommunity
#
ip vpn-instance dc1
 ipv4-family
 route-distinguisher 65000:101
 vpn-target 65000:101 export-extcommunity
 vpn-target 65000:101 import-extcommunity
#
ip vpn-instance mgmt
 ipv4-family
 route-distinguisher 65000:102
 vpn-target 65000:102 export-extcommunity
 vpn-target 65000:102 import-extcommunity
#

Wyświetlamy jakie są VRF’y – używamy do tego polecenia display ip vpn-instance

<vrf-test>display ip vpn-instance 
 Total VPN-Instances configured   : 3
 Total IPv4 VPN-Instances configured : 3
 Total IPv6 VPN-Instances configured : 0

 VPN-Instance Name        RD          Address-family
 Internet            65000:100       IPv4    
 dc1               65000:101       IPv4    
 mgmt              65000:102       IPv4
Konfigurujemy interfejsy w każdy z VRF’ów

przykład tworzymy interfejs LoopBack 100 który przypisujemy do VRF Internet i nadajemy jemu adres

[vrf-test]int LoopBack 100 
[vrf-test-LoopBack100]ip bg	
[vrf-test-LoopBack100]ip b	
[vrf-test-LoopBack100]ip binding vp	
[vrf-test-LoopBack100]ip binding vpn-instance Internet
Info: All IPv4 related configurations on this interface are removed!
Info: All IPv6 related configurations on this interface are removed!
[vrf-test-LoopBack100]ip ad	
[vrf-test-LoopBack100]ip address 192.168.10.1 32

Konfiguracja LoopBacków dla wszystkich VRF’ów

#
interface LoopBack100
 ip binding vpn-instance Internet
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.255 
#
interface LoopBack101
 ip binding vpn-instance dc1
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.255 
#
interface LoopBack102
 ip binding vpn-instance mgmt
 ip address 10.255.255.1 255.255.255.255 
#

sprawdzamy przypisanie interfejsów do VRF’ów

<vrf-test>display ip vpn-instance interface 
 Total VPN-Instances configured   : 3

 VPN-Instance Name and ID : Internet, 1
 Interface Number : 1 
 Interface list : LoopBack100

 VPN-Instance Name and ID : dc1, 2
 Interface Number : 1 
 Interface list : LoopBack101

 VPN-Instance Name and ID : mgmt, 3
 Interface Number : 1 
 Interface list : LoopBack102

Konfigurujemy MP-BGP

Konfigurujemy multiprotocol bgp dla każdego VRF’u gdzie skonfigurujemy wszystkie sieci direct będą dystrybuowane przez MP-BGP. Ta konfiguracja posłuży nam to połączenia pomiędzy VRF’ami – wykonamy leaking.

<vrf-test>system-view 
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[vrf-test]bgp 65000
[vrf-test-bgp]ipv4-family vpn-instance Internet
[vrf-test-bgp-Internet]import-route direct 

konfiguracja całości:

#
bgp 65000
 #
 ipv4-family unicast
 undo synchronization
 #
 ipv4-family vpn-instance Internet 
 import-route direct
 #
 ipv4-family vpn-instance dc1 
 import-route direct
 #
 ipv4-family vpn-instance mgmt 
 import-route direct
#

Konfigurujemy odpowiednio leaking pomiędzy VRF’ami

VRF Internet DC1 MGMT
Internet I/E I I
DC1 brak I/E I
MGMT Brak I I/E
[vrf-test]ip vpn-instance mgmt 
[vrf-test-vpn-instance-mgmt]vpn-target 65000:101 import-extcommunity 
 IVT Assignment result: 
Info: VPN-Target assignment is successful.
[vrf-test-vpn-instance-mgmt]

cała konfiguracja

#
ip vpn-instance Internet
 ipv4-family
 route-distinguisher 65000:100
 vpn-target 65000:100 export-extcommunity
 vpn-target 65000:100 65000:101 65000:102 import-extcommunity
#
ip vpn-instance dc1
 ipv4-family
 route-distinguisher 65000:101
 vpn-target 65000:101 export-extcommunity
 vpn-target 65000:101 65000:102 import-extcommunity
#
ip vpn-instance mgmt
 ipv4-family
 route-distinguisher 65000:102
 vpn-target 65000:102 export-extcommunity
 vpn-target 65000:102 65000:101 import-extcommunity
#
weryfikacja MP-BGP
<vrf-test>display bgp vpnv4 all brief 

VPNv4:
 RD Num       Peer Num      Route Num 
  3          0          3          

VPN-Instance(IPv4-family):
 VPN-Instance Name  Peer Num      Route Num
  Internet      0          3          
  dc1         0          2          
  mgmt        0          2          

weryfikacja tablic routingu zgodnie tabelką wyżej

<vrf-test>display ip routing-table vpn-instance Internet
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Internet
     Destinations : 4    Routes : 4    

Destination/Mask  Proto  Pre Cost   Flags NextHop     Interface

   10.10.10.1/32 BGP   255 0      D  127.0.0.1    InLoopBack0
  10.255.255.1/32 BGP   255 0      D  127.0.0.1    InLoopBack0
  192.168.10.1/32 Direct 0  0      D  127.0.0.1    LoopBack100
255.255.255.255/32 Direct 0  0      D  127.0.0.1    InLoopBack0

<vrf-test>display ip routing-table vpn-instance DC1   
Info: The specified VPN instance does not exist.
<vrf-test>display ip routing-table vpn-instance dc1
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: dc1
     Destinations : 3    Routes : 3    

Destination/Mask  Proto  Pre Cost   Flags NextHop     Interface

   10.10.10.1/32 Direct 0  0      D  127.0.0.1    LoopBack101
  10.255.255.1/32 BGP   255 0      D  127.0.0.1    InLoopBack0
255.255.255.255/32 Direct 0  0      D  127.0.0.1    InLoopBack0

<vrf-test>display ip routing-table vpn-instance mgmt
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: mgmt
     Destinations : 3    Routes : 3    

Destination/Mask  Proto  Pre Cost   Flags NextHop     Interface

   10.10.10.1/32 BGP   255 0      D  127.0.0.1    InLoopBack0
  10.255.255.1/32 Direct 0  0      D  127.0.0.1    LoopBack102
255.255.255.255/32 Direct 0  0      D  127.0.0.1    InLoopBack0

<vrf-test>

 

 

Pasjonat komputerowy od zawsze oraz maniak w zakresie sieci, wirtualizacji oraz bezpieczeństwa IT. Kompetentny inżynier z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych i telekomunikacyjnych. Wieloletni administrator IT, który utrzymuje systemy informatyczne dostosowując je do wymogów biznesowych z zapewnieniem dostępności 24/7/365.
Posts created 126

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top