nowe urządzenie na warsztacie – czyli pierwsze starcie z Huawei USG

Po długim poszukiwaniu dostępu do urządzenia Huawei z rodziny firewall, dzięki uprzejmości firmy S4E, udało mi się dostać w ręce model USG6330. Zobaczymy co przysłowiowy “chińczyk” potrafi i jak bardzo różni się on od możliwości urządzeń typu PaloAlto czy Fortinet. Nie będę tutaj się skupiać na aspektach wydajnościowych – nie będę wyciskać siódmych potów. Nie pozwolę jednak aby się nudziło, ponieważ ze specyfikacji wydaje się, że jest to bardzo wydajne urządzenie. Przetestuję podstawowe funkcjonalności tego rozwiązania.

Poniżej rysunek poglądowy w jaki sposób na chwilę obecną wszystko jest połączone:

usg_6330

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze logowanie po połączeniu konsolowym:

Domyślny login i hasło to admin/Admin@123 gdzie przy pierwszym logowaniu jesteśmy proszeni o zmianę.

Please Press ENTER.
Login authentication
Username:admin

Password:

The password needs to be changed. Change now? [Y/N]: y

Please enter old password: 

Please enter new password: 

Please confirm new password: 

Info: Your password has been changed. Save the change to survive a reboot. 

*************************************************************************
*     Copyright (C) 2014-2016 Huawei Technologies Co., Ltd.     *
*              All rights reserved.            *
*        Without the owner's prior written consent,       *
*    no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.    *
*************************************************************************
<USG6300>

Wyświetlamy konfigurację:

<USG6300>display current-configuration 
2016-10-11 17:49:52.780 +01:00
!Software Version V500R001C30SPC100
#
sysname USG6300
#
 undo l2tp sendaccm enable
 l2tp domain suffix-separator @
#
 ipsec sha2 compatible enable
#
 undo factory-configuration prohibit
#
undo telnet server enable
undo telnet ipv6 server enable
#
clock timezone Amsterdam add 01:00:00
#
 hrp configuration auto-check 1440
#
 firewall detect ftp
#
 firewall defend action discard
#
 log type traffic enable
 log type syslog enable
 log type policy enable
#
 undo dataflow enable
#
 sa force-detection enable
#
 isp name "china mobile" set filename china-mobile.csv
 isp name "china unicom" set filename china-unicom.csv
 isp name "china telecom" set filename china-telecom.csv
 isp name "china educationnet" set filename china-educationnet.csv
#
 user-manage web-authentication security port 8887
password-policy
 level high
user-manage single-sign-on ad
user-manage single-sign-on tsm
user-manage single-sign-on radius
user-manage sso-sync radius
page-setting
 user-manage security version tlsv1.1 tlsv1.2
#
 firewall ids authentication type sha256
#
 snmp-agent session history-max-number enable
#
 web-manager security version tlsv1.1 tlsv1.2
 web-manager enable
 web-manager security enable
#
firewall dataplane to manageplane application-apperceive default-action drop
#
 update schedule ips-sdb daily 23:01
 update schedule av-sdb daily 23:01
 update schedule sa-sdb daily 23:01
 update schedule ip-reputation daily 23:01
 update schedule cnc daily 23:01
#
 set disk-scan parameter attach on
 set disk-scan parameter cycle 15
 set disk-scan parameter iostat 80
 set disk-scan parameter speed 10
 set disk-scan parameter switch on
 set disk-scan parameter parallel 50
#
ip vpn-instance default
 ipv4-family
#
 time-range worktime
 period-range 08:00:00 to 18:00:00 working-day
#
aaa
 authentication-scheme default
 authentication-scheme admin_local
 authentication-scheme admin_radius_local
 authentication-scheme admin_hwtacacs_local
 authentication-scheme admin_ad_local
 authentication-scheme admin_ldap_local
 authentication-scheme admin_radius
 authentication-scheme admin_hwtacacs
 authentication-scheme admin_ad
 authentication-scheme admin_ldap
 authorization-scheme default
 accounting-scheme default
 domain default
 service-type internetaccess ssl-vpn l2tp ike
 internet-access mode password
 reference user current-domain
 manager-user audit-admin
 password cipher @%@%&jFN*sh#])8WcdIL}_OF&zhYFq"t2+;ueMq+kA6ja0zBzh\&@%@%
 service-type web terminal
 level 15
manager-user api-admin
 password cipher @%@%DlTV+3vB'$:kR2-Yz*2=&MMBRZDoL&qvq)O-:N8<EcuTMME&@%@%
 service-type api
 level 15
 manager-user admin
 password cipher @%@%dgK^"M*QFJ-.u~5;OSi#xssc6hDX8W`BkK&])UNz~3A)ssfx@%@%
 service-type web terminal
 level 15

 role system-admin
 role device-admin
 role device-admin(monitor)
 role audit-admin
 bind manager-user admin role system-admin
 bind manager-user audit-admin role audit-admin
#
l2tp-group default-lns
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 undo shutdown
 ip binding vpn-instance default
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 service-manage http permit
 service-manage https permit
 service-manage ping permit
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 undo shutdown
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 undo shutdown
#
interface GigabitEthernet1/0/2
 undo shutdown
#
interface GigabitEthernet1/0/3
 undo shutdown
#
interface GigabitEthernet1/0/4
 undo shutdown
#
interface GigabitEthernet1/0/5
 undo shutdown
#
interface Virtual-if0
#
interface Cellular0/0/0
#
interface NULL0
#
firewall zone local
 set priority 100
#
firewall zone trust
 set priority 85
 add interface GigabitEthernet0/0/0
#
firewall zone untrust
 set priority 5
#
firewall zone dmz
 set priority 50
#
undo ssh server compatible-ssh1x enable
#
user-interface con 0
 authentication-mode aaa
user-interface vty 0 4
 authentication-mode aaa
 protocol inbound ssh
user-interface vty 16 20
#
sa
#
location
#
 slb
#
multi-interface
 mode proportion-of-weight
#
right-manager server-group
#
agile-network
#
api
#
device-classification
 device-group pc
 device-group mobile-terminal
 device-group undefined-group
#
security-policy
#
auth-policy
#
traffic-policy
#
policy-based-route
#
nat-policy
#
audit-policy
#
proxy-policy
#
quota-policy
#
pcp-policy
#
dns-transparent-policy
 mode based-on-multi-interface
#
rightm-policy
#
 sms
#
return
<USG6300>

Jak widzimy na konfiguracji powyżej port MGMT to interface GigabitEthernet0/0/0, który ma adres 192.168.0.1. Bierzemy jakiś pc/laptop i wpinamy się do niego.

Logujemy się do www naszego urządzenia https://192.168.0.1:8443

Dane do logowania:

user: admin
password: takie jak ustawiliśmy wcześniej podczas zmiany

usg_fw_00

Po zalogowaniu się zobaczymy kreator wstępnej konfiguracji. Przy pierwszym uruchomieniu skorzystam z niego.

usg_fw_01

Klikamy next, w nowym oknie konfigurujemy czas na urządzeniu, tryb (Configuration Mode), gdzie wybieramy sposób konfiguracji czasu, (wybrałem synchronizacja z serwerem czasu (NTP)), ustawiamy strefę czasową oraz datę i czas. Tu trzeba zaznaczyć, że NTP serwer musi być IP, nie FQDN.

usg_fw_02

W kolejnym oknie konfigurujemy połączenie z siecią WAN lub Internet. W mym przypadku jest to połączenie do sieci Internet. Jak widać niżej, mamy wiele możliwości konfiguracyjnych.

usg_fw_03

Wcześniej wybraliśmy Static IP, natomiast w nowym oknie wybieramy, który Interfejs jest podłączony do sieci Internet oraz go adresujemy.

usg_fw_04

W nowym oknie konfigurujemy interfejs, który będzie podłączony do sieci LAN oraz go adresujemy.

usg_fw_05

W kolejnym kroku mamy możliwość uruchomienia serwera DHCP oraz określenia zakresu adresacji dla niego:

usg_fw_06

W kolejnym oknie dostajemy natomiast podsumowanie naszej wprowadzonej konfiguracji.

usg_fw_07

Po kliknięciu Apply zostanie wprowadzona konfiguracja na urządzenie.

usg_fw_08

Po kliknięciu Finish  pokaże się nam Dashboard, który mam na urządzeniu.

usg_fw_09

W kolejnym etapie wgrywamy licencję. W tym celu przechodzimy do System–>License Mangamnet, gdzie wybieramy Local manual activation po czym wybieramy nasz plik z licencją.

usg_fw_15

Po wgraniu licencji zauważamy, że daty się zmieniły

usg_fw_16

W celu wykonania upgrade sygnatur przechodzimy do System–>Update Center, gdzie widzimy paczki, które można zaktualizować (domyślnie są one aktualizowane codziennie o 23:01)

usg_fw_17

Po kliknięciu Update Immediately możemy wymusić aktualizację, ale tu napotkałem pierwszy problem (pomimo ustawionych DNS’ów system nie umiał rozwiązywać nazw na ip, co widać wyżej na rysunku).

Dla testów wykonywałem testy z konsoli:

<usg6300_test>ping wp.pl
Error: Unknown host wp.pl.
<usg6300_test>
[usg6300_test]update online cnc 
Info: The operation may last several minutes. Please wait.
[usg6300_test]
Error: Failed to perform DNS resolution.
[usg6300_test]

Po wielu próbach zmian w konfiguracji, okazało się, że z poziomu konsoli wystarczy wydać następujące polecenie:

[usg6300_test]dns resolve 
[usg6300_test]

Tego parametru nie znalazłem w web gui.

[usg6300_test]ping wp.pl
 PING wp.pl (212.77.98.9): 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 212.77.98.9: bytes=56 Sequence=1 ttl=56 time=14 ms
  Reply from 212.77.98.9: bytes=56 Sequence=2 ttl=56 time=14 ms
  Reply from 212.77.98.9: bytes=56 Sequence=3 ttl=56 time=13 ms
  Reply from 212.77.98.9: bytes=56 Sequence=4 ttl=56 time=12 ms
  Reply from 212.77.98.9: bytes=56 Sequence=5 ttl=56 time=13 ms

 --- wp.pl ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 12/13/14 ms

[usg6300_test]
Aktualizacja z poziomu CLI
[usg6300_test]update online ?
 av-sdb     Indicate the anti-virus (AV) signature database
 cnc      Indicate the C&C domain database
 ip-reputation Indicate the IP reputation database
 ips-sdb    Indicate the intrusion prevention system (IPS) signature
         database
 sa-sdb     Indicate the service awareness (SA) signature database
// gdzie wybieramy które sygnatury mają być aktulizowane
[usg6300_test]update online sa-sdb 
Info: The operation may last several minutes. Please wait.
[usg6300_test]
Info: The signature database is at the latest version.
[usg6300_test]
Włączenie ssh
<usg6300_test>system-view 
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[usg6300_test]stelnet server enable
[usg6300_test]ssh authentication-type default password

dajemy uprawnienia userowi admin do logowania się po SSH:

[usg6300_test]aaa
[usg6300_test-aaa]m
[usg6300_test-aaa]manager-user use
[usg6300_test-aaa]manager-user admin
[usg6300_test-aaa-manager-user-admin]service-type ssh 
[usg6300_test-aaa-manager-user-admin]quit
[usg6300_test-aaa]quit
[usg6300_test]

dodajemy możliwość logowania sia po ssh na danym interfejsie:

[usg6300_test]interface GigabitEthernet 1/0/0
[usg6300_test-GigabitEthernet1/0/0]service-manage ssh permit
[usg6300_test-GigabitEthernet1/0/0]quit
[usg6300_test]

na koniec prac zapisujemy konfigurację:

[usg6300_test]return 
<usg6300_test>save 
The current configuration will be written to the device.
Are you sure to continue?[Y/N]y
Now saving the current configuration to the slot 0.
Save the configuration successfully.
<usg6300_test>

Po powyższych zabiegach mamy wstępnie skonfigurowane urządzenie i zaktualizowane sygnatury oraz mamy dostęp do urządzenia po ssh.

Jak widać powyżej, pewne rzeczy są możliwe do skonfigurowania jedynie z poziomu CLI, a innym razem z GUI. Po zaprzyjaźnieniu się z CLI stwierdzam, że  podstawowe konfiguracje lepiej jest wykonać właśnie z tego poziomu ale zobaczymy jak pójdzie z pisaniem polityk dla nat’ów czy security…

 

Pasjonat komputerowy od zawsze oraz maniak w zakresie sieci, wirtualizacji oraz bezpieczeństwa IT. Kompetentny inżynier z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych i telekomunikacyjnych. Wieloletni administrator IT, który utrzymuje systemy informatyczne dostosowując je do wymogów biznesowych z zapewnieniem dostępności 24/7/365.
Posts created 126

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top