Home Lab – Arista vEOS na Worokstation

Na ostatniej konferencji InfraXstructure 2016 (materiały z prezentacji Aristy) zostały zaprezentowane możliwości urządzeń firmy Arista.
Ostatnio było u mnie kiepsko z czasem ale udało mi się go w końcu trochę wygospodarować i  postawić w vEOS’a na Workstation.
Poniżej przedstawię jak to wykonać w labie step by step.

Będą nam nam potrzebne następujące pliki:

Możemy je ściągnąć ze strony.

Poniżej opiszę proces tworzenia maszyny z wykorzystaniem ściągniętych plików.

Tworzymy wirtualną maszynę w naszym Workstation.

veos00

Po wybraniu Create a New Virtual Machine pojawi się nam kreator, w którym wybieramy Custom

veos01

W nowym oknie wybieramy wersję wirtualnej maszyny

veos02

W kolejnym oknie wybieramy I will install the operating system later.

veos03

Wybieramy rodzaj systemu operacyjnego.

veos04

Nadajemy nazwę naszej Wirtualnej maszynie oraz lokalizację, gdzie mają być przytrzymywane pliki wirtualnej maszyny.

veos05

Przydzielamy CPU,

veos06

przydzielamy RAM,

veos07

konfigurujemy kartę sieciową oraz jej sposób połączenia,

veos08

wybieramy kontroler dysków,

veos09

wybieramy rodzaj dysku,

veos10

wybieramy opcję use an existing virtual disk,

veos11

wybieramy nasz dysk vmdk, który ściągnęliśmy wcześniej (najlepiej umieścić go w katalogu już docelowym).

veos12

Dysk jest w innej wersji niż tworzona jest nasza wirtualna maszyna dla bezpieczeństwa zatem zostawiam tak jak jest:

veos13

W oknie podsumowanie przechodzimy do Customize Hardware,

veos14

gdzie podłączamy ściągnięte iso do napędu

veos15

oraz dodajemy karty sieciowe (min 2 jeszcze).

veos16

Po zakończeniu procesu tworzenia maszyny uruchamiamy ją:

veos19

 

Po jej uruchomieniu dostajemy prompt do logowania, logujemy się do maszyny userem admin (user jest bez hasła).

veos22

Konfigurujemy interfejs mangment oraz tworzymy użytkownika i zmieniamy nazwę.

veos23

P wykonaniu powyższego działania możemy zalogować się już po ssh do naszego vEOS’a (do zalogowania się po ssh używamy nowo utworzonego usera).

Last login: Fri Sep 30 15:12:22 2016 from 192.168.220.1
veos03>
veos03>
veos03>en
veos03#show running-config 
! Command: show running-config
! device: veos03 (vEOS, EOS-4.16.6M)
!
! boot system flash:/vEOS-lab.swi
!
transceiver qsfp default-mode 4x10G
!
hostname veos03
!
spanning-tree mode mstp
!
no aaa root
!
username michal privilege 15 secret 5 $1$6r/0W2or$XJW3gz3iX1DbOlg6SC6to1
!
interface Ethernet1
!
interface Ethernet2
!
interface Ethernet3
!
interface Management1
   ip address 192.168.220.112/24
!
no ip routing
!
!
end
veos03#

 

Pasjonat komputerowy od zawsze oraz maniak w zakresie sieci, wirtualizacji oraz bezpieczeństwa IT. Kompetentny inżynier z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych i telekomunikacyjnych. Wieloletni administrator IT, który utrzymuje systemy informatyczne dostosowując je do wymogów biznesowych z zapewnieniem dostępności 24/7/365.
Posts created 126

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top