Veeam Backup for Microsoft Office 365

Wczoraj siedziałem i zastanawiałem się czy wykupić na kolejny rok Office 365 z Exchange dla mojej działalności. I tu narodziło się pytanie co zrobić aby nie stracić danych jak nie wykupię subskrypcji z pomocą przychodzi nam Veeam Backup for Microsoft Office 365, który pozwala na wykonanie backupu z chmury do naszego data center czy lokalny zasobu. To, że jestem vExpertem mam do dyspozycji licencję NFR – zobacz może Tobie też należy się taka licencja:

VMware
-vExpert
-VCP
-VCAP
-VCI
-VCDX
-VMUG Leader
Veeam
-VTEC
-VMCE
Microsoft
-MVP
-MCSE
-MCSA
-MCT
Cisco
-Cisco Champion

Ograniczeniem licencji NFR dla tego rozwiązanie jest obsługa 10 użytkowników w Office 365

Po ściągnięciu pliku zip, rozpakowujemy go i instalujemy 2 programy:

  • VeeamBackupOffice365_1.0.0.912.msi – główny program który jest odpowiedzialny za wykonanie backupu naszych danych w Office 365
  • VeeamExplorerForExchange_9.5.0.912.msi – program który służy do przeglądania wykonanych backupów

Po zainstalowaniu uruchamiamy Veeam Backup for Microsoft Office 365, gdzie w pierwszym kroku będzie zainstalowanie licencji którą dostaliśmy na maila który podaliśmy podczas rejestracji.

Pierwsze uruchomienie

klikamy Yes, w nowym oknie Install

w nowym oknie wybieramy naszą licencję klikamy otwórz

w kolejnym oknie dostajemy informacje o licencji. Klikamy Close

Otwiera nam się główne okno konsoli Veeam Backup for Microsoft Office 365, gdzie klikamy na Add Org – gdzie konfigurujemy nasze połączenie do Office 365

w nowym oknie podajemy dane administratora naszej organizacji, są to takie same dane jak logujemy się do portalu zarządzającego Office 365

po kliknięciu Next wykonywane są testy

po zakończeniu klikamy Finish.

Zadanie Backupu

Przechodzimy do utworzenie zadania które wykona nam backup naszych danych.

w nowym oknie, nadajemy nazwę zadaniu oraz opis jego jak chcemy.

klikamy Next, w kolejnym oknie możemy wybrać czy wykonujemy backup wszystkich skrzynek czy tylko wybranych.

w tym kroku możemy założyć harmonogram wykonywania naszego zadania. Po zaznaczeniu Run the Job when I Click Finish, rozpocznie się proces wykonywania backupu.

co zobaczmy w kolejnym oknie w zakładce JOBS

Przeglądanie Backupu

Po wykonaniu zadania backup możemy przeglądać dane wykorzystując Veeam Explorer for Microsoft Exchange lub klikając na Explore i wybieramy nasz punkt w czasie lub inny

możemy wybrać ostatni stan lub przeglądać inne wykonane punkty w czasie, jak wybieram latest state…

i uruchomi wcześniej wymieniany program. W którym widzimy zawartość naszej skrzynki, kontakty itp.

klikając na skrzynkę mamy do wyboru:

  • odtworzyć skrzynkę w Office 365
  • wykonać export do PST
  • wyszukać maile

lub też możemy przeglądać zawartość naszej skrzynki i tam wykonywać jakieś akcie

Mam nadzieję, że wpis komuś się przyda.