Windows – sprawdzenie komunikacji z NTP

szukałem szybkiego sposobu na sprawdzenie pod Windowsem komunikacji z serwerem czasu NTP poniżej moja notatka na przyszłość:

Komenda:

w32tm /stripchart /computer:<adres NTP> /dataonly /samples:5

przykład

C:\Users\User>w32tm /stripchart /computer:ntp.icm.edu.pl /dataonly /samples:5
Śledzenie ntp.icm.edu.pl [213.135.59.38:123].
Zbieranie próbek: 5.
Bieżący czas: 2015-05-05 11:22:00.
11:22:00, +00.8326799s
11:22:02, +00.8275947s
11:22:04, +00.8267325s
11:22:06, +00.8274935s
11:22:08, +00.8273770s

Pasjonat komputerowy od zawsze oraz maniak w zakresie sieci, wirtualizacji oraz bezpieczeństwa IT. Kompetentny inżynier z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych i telekomunikacyjnych. Wieloletni administrator IT, który utrzymuje systemy informatyczne dostosowując je do wymogów biznesowych z zapewnieniem dostępności 24/7/365.
Posts created 126

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top