Konfiguracja synchronizacji czasu z NTP na urządzeniach Cisco

Konfiguracja NTP na urządzeniach Cisco, na samym dole jest tabelka ze strefami czasowymi.

Switch catalyst 2960

Config

#clock timezone CEST +2 // ustawiamy strefę czasowej dla Polski
#ntp server 10.XxX.YyY.101 prefer // Ustawiamy serwer czasu NTP

sprawdzenie:

 #show ntp status
 Clock is synchronized, stratum 2, reference is 10.XxX.YyY.101
 nominal freq is 286.1023 Hz, actual freq is 286.0868 Hz, precision is 2**21
 ntp uptime is 334718600 (1/100 of seconds), resolution is 3496
 reference time is D8F31637.DE5891AD (12:13:11.868 CEST Tue May 5 2015)
 clock offset is -1.9457 msec, root delay is 17.10 msec
 root dispersion is 19.63 msec, peer dispersion is 0.12 msec
 loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is 0.000053953 s/s
 system poll interval is 512, last update was 1019 sec ago.
#show clock detail 
18:34:57.719 cest Tue May 5 2015 
Time source is NTP

 

Nexus

Config

# ntp server 10.XxX.YyY.101 prefer use-vrf management // ustawiamy serwer NTP oraz jaki vrf ma zostać użyty do komunikacji z NTP
# clock timezone cest 2 0 //Ustawiamy strefę czasową dla Polski

 

sprawdzenie

# show ntp peer-status
 Total peers : 2
 * - selected for sync, + - peer mode(active),
 - - peer mode(passive), = - polled in client mode
 remote local st poll reach delay vrf
 -------------------------------------------------------------------------------
 *10.XxX.YyY.101 0.0.0.0 1 16 377 0.00067 management
# show ntp peers
 --------------------------------------------------
 Peer IP Address Serv/Peer
 --------------------------------------------------
10.XxX.YyY.101 Server (configured)

Cisco Cat 4500-x

Config

#ntp server vrf mgmtVrf 10.XxX.YyY.101 prefer
#clock timezone cest 2

Sprawdzenie:

#show clock detail
18:43:07.566 cest Tue May 5 2015
Time source is NTP
#show ntp associations
address     ref clock st when poll reach delay offset disp
*~10.XxX.YyY.101 .PPSa.   1 621 1024 377  1.852 3.391 1.074
 * sys.peer, # selected, + candidate, - outlyer, x falseticker, ~ configured
#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 2, reference is 10.XxX.YyY.101
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9999 Hz, precision is 2**10
ntp uptime is 2146500 (1/100 of seconds), resolution is 4016
reference time is D8F36F35.5F3B6560 (18:32:53.372 cest Tue May 5 2015)
clock offset is 3.3910 msec, root delay is 1.85 msec
root dispersion is 15.82 msec, peer dispersion is 1.07 msec
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is 0.000000160 s/s
system poll interval is 1024, last update was 626 sec ago.

Cisco ASA

Config:

#ntp server 10.XxX.YyY.101 source vlan242 prefer // gdzie vlan242 to interfejs którym ma odbywać się komunikacja z NTP.
#clock timezone CEST 1
#clock summer-time CEDT recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
# show ntp status
Clock is synchronized, stratum 2, reference is 10.XxX.YyY.101
nominal freq is 99.9984 Hz, actual freq is 99.9889 Hz, precision is 2**6
reference time is d8f37cb6.5e32efba (19:30:30.367 CEDT Tue May 5 2015)
clock offset is 14.7114 msec, root delay is 0.53 msec
root dispersion is 32.18 msec, peer dispersion is 17.18 msec
t# show ntp associations
 address       ref clock st when poll reach delay offset disp
*~10.176.22.101   .PPSa.   1  748 1024 377  0.5  14.71 17.2
 * master (synced), # master (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured

 

Strefy czasowe Cisco

Common Time Zone Acronyms 
Acronym Time Zone Name and UTC Offset
Europe
GMT Greenwich Mean Time, as UTC
BST British Summer Time, as UTC + 1 hour
IST Irish Summer Time, as UTC + 1 hour
WET Western Europe Time, as UTC
WEST Western Europe Summer Time, as UTC + 1 hour
CET Central Europe Time, as UTC + 1
CEST Central Europe Summer Time, as UTC + 2
EET Eastern Europe Time, as UTC + 2
EEST Eastern Europe Summer Time, as UTC + 3
MSK Moscow Time, as UTC + 3
MSD Moscow Summer Time, as UTC + 4
United States and Canada
AST Atlantic Standard Time, as UTC -4 hours
ADT Atlantic Daylight Time, as UTC -3 hours
ET Eastern Time, either as EST or EDT, depending on place and time of year
EST Eastern Standard Time, as UTC -5 hours
EDT Eastern Daylight Saving Time, as UTC -4 hours
CT Central Time, either as CST or CDT, depending on place and time of year
CST Central Standard Time, as UTC -6 hours
CDT Central Daylight Saving Time, as UTC -5 hours
MT Mountain Time, either as MST or MDT, depending on place and time of year
MST Mountain Standard Time, as UTC -7 hours
MDT Mountain Daylight Saving Time, as UTC -6 hours
PT Pacific Time, either as PST or PDT, depending on place and time of year
PST Pacific Standard Time, as UTC -8 hours
PDT Pacific Daylight Saving Time, as UTC -7 hours
AKST Alaska Standard Time, as UTC -9 hours
AKDT Alaska Standard Daylight Saving Time, as UTC
-8 hours
HST Hawaiian Standard Time, as UTC -10 hours
Australia
WST Western Standard Time, as UTC + 8 hours
CST Central Standard Time, as UTC + 9.5 hours
EST Eastern Standard/Summer Time, as UTC + 10 hours (+11 hours during summer time)

 

Pasjonat komputerowy od zawsze oraz maniak w zakresie sieci, wirtualizacji oraz bezpieczeństwa IT. Kompetentny inżynier z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych i telekomunikacyjnych. Wieloletni administrator IT, który utrzymuje systemy informatyczne dostosowując je do wymogów biznesowych z zapewnieniem dostępności 24/7/365.
Posts created 126

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top