RHEL template vmware

Dziśpobrane mam do utworzenia 5 Vmek nie chcę na każdej zmieniać ip, hostname, itp. poniżej opiszę jak stworzyć template pod vmware 5.5 oraz wykorzystać narzędzie które uproszczą nam pracę oraz zaoszczędzą czas. Skupię się tylko na krokach aby utworzyć sam template  – mamy już zainstalowany system operacyjny według swych wymagań. Poniżej wszystkie kroki potrzebne do utworzenie template.

Podczas wykonywania templatu wykonamy kroki:

Step 1 – przygotowanie systemu operacyjnego

usunięcie wpisu w pliku  /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

step7

edytujemy plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

usunięcie mac adresu oraz uidu karty sieciowej – ten zabieg pozwoli na to że zawsze w systemie będzie to eth0 a nie eth1.

step6

step 2

robimy konwersję maszyny wirtualnej do Template:

a) wybieramy maszynę z której ma zostać utworzony Template

step1

 

b) – nadajemy nazwę dla Template i na którym data center ma być oraz folderze

step2

c) – wybieramy klaster na którym ma zostać utworzony Template – jeżeli nie mamy DRS musimy wybrać konkretną maszynę w klastrze.

step5

d) Wybieramy data store dla template

step3

e) podsumowanie klikamy finish i mamy gotowy template

step5

w następnej części jak tworzyć maszyny z przygotowanego Template

Pasjonat komputerowy od zawsze oraz maniak w zakresie sieci, wirtualizacji oraz bezpieczeństwa IT. Kompetentny inżynier z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych i telekomunikacyjnych. Wieloletni administrator IT, który utrzymuje systemy informatyczne dostosowując je do wymogów biznesowych z zapewnieniem dostępności 24/7/365.
Posts created 126

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top