Tag: nsx ospf

Home Lab – NSX 6.2.4 ESG DLR Routing dynamiczny OSPF

W poprzednim wpisie skupiliśmy na konfiguracji routingu dynamicznego z wykorzystaniem BGP, dziś pokaże jak wykonać konfigurację w NSX OSPF’a

Rysunek poglądowy

routing_dynamiczny3

Konfiguracja DLR

ospf01

wybieramy edge-6, gdzie w nowym oknie przechodzimy do Manage >  Routing > Global Configuration gdzie nadamy router ID klikając Edit

dlr_ospf01

gdzie w nowym oknie wybieramy z listy IP interfejsu, który będzie naszym Router ID

dlr_ospf02

po kliknięciu ok, publikujemy zmiany

dlr_ospf03

w kolejnym kroku przechodzimy do OSPF, gdzie włączymy protokół OSPF oraz przypiszemy interfejs do naszego obszaru OSPF.

dlr_ospf04

w kroku 1 po kliknięciu Edit pokaże nam się okno w którym włączamy protokół OSPF, oraz definiujemy:

Protocol Address – ustawiamy tu wolny adres z sieci połączeniowej ESG i DLR

Forwarding Address – jest to ip ustawiony podczas tworzenie DLR’a

dlr_ospf05

w kroku 2 klikając na zielony plusik, otworzy nam się okno w którym wybieramy Interfejs który zostanie do dany do OSPF area 51

dlr_ospf06

po kliknięciu ok publikujemy zmiany

dlr_ospf08

Konfiguracja ESG

przechodzimy do konfiguracji ESG , wybierając edge-3

ospf01

gdzie przechodzimy do Manage > Routing > Global Configuration, gdzie skonfigurujemy router ID 

esg_ospf01

w nowo otwartym wybieramy z listy ip interfejsu który będzie naszym Router ID

esg_ospf02

po kliknięciu ok, publikujemy zmiany i przechodzimy do Routing > OSPF w kroku 1 włączymy OSPF’a a w kroku 2 przypiszemy odpowiednie interfejsy do odpowiedniej Area, zgodnie z wyżej umieszczonym rysunkiem.

esg_ospf04

krok 1

esg_ospf05

krok 2 zgodnie z rysunkiem konfigurujemy interfejs w area 0

esg_ospf06

następnie przypisujemy interfejs do area 51

esg_ospf07

po kliknięciu ok, publikujemy zmiany

esg_ospf08

przechodzimy do Manage > Routing > Route Redistribution

esg_ospf09

Gdzie w kroku 1 włączymy redystrybucję w protokole OSPF

esg_ospf10

a w kroku 2 definiujemy jakie sieci mają być wysyłane w OSPF’ie

esg_ospf11

po kliknięciu ok publikujemy zmianę

Konfiguracja VYOS

wykonujemy commit

 

weryfikacja

DLR

Wyświetlenie tablicy routingu

wyświetlenie sesji OSPF

wyświetlenie sąsiedztwa

ESG

Wyświetlenie tablicy routingu

wyświetlenie sesji OSPF

wyświetlenie sąsiedztwa

VYOS

Wyświetlenie tablicy routingu

wyświetlenie sesji OSPF

wyświetlenie sąsiedztwa