Tag: nsx ecmp

Home Lab – NSX 6.2.4 ESG DLR Routing dynamiczny BGP

W poprzednich wpisach konfigurowaliśmy ESG i DLR. Dziś natomiat będziemy konfigurować routing dynamiczny z wykorzystaniem protokołu BGP oraz ECMP.

Rysunek poglądowy

home_lab

 

Konfiguracja BGP na DLR

Przechodzimy do naszego DLR w panelu NSX’a

ospf01

wybieramy edge-6 w nowym oknie przechodzimy do Manage zakładka Routing i Global Configuration

r_dyn10

w kroku 1 włączamy ECMP, a w kroku 2 nadajemy Router ID – w tym celu klikamy Edit, gdzie w nowym oknie z listy rozwijanej wybieramy IP, które będzie parametrem Router ID

r_dyn11

klikamy OK i publikujemy zmiany klikając Publish Changes

r_dyn12

w kolejnym etapie przechodzimy do zakładki Routing

r_dyn01

gdzie w kroku 1 ustawiamy Local AS oraz włączamy BGP (w tym celu klikamy EDIT i konfigurujemy) ważne aby przy ECMP wyłączyć Enable Graceful Restart

r_dyn02

w 2 kroku jest konfiguracja peerów BGP – w tym celu klikamy plusik zielony, po czym dostajemy okno gdzie, konfigurujemy

IP Address – jest to adres peera, z którym będzie nawiązywana sesja BGP

Forwarding Address – jest to ip naszego DLRa

Protocol Address – tu wpisujemy wolny ip z tej samej podsieci co wcześniejszy adres, do tego adresu będziemy nawiązywać sesję BGP z ESG

Remote AS – numer AS dla peera, do którego będziemy się łączyć

r_dyn03

powtarzamy krok dla drugiego zestawu połączeń

r_dyn04

po kliknięciu ok i publikacji konfiguracji

r_dyn05

w kolejnym etapie przechodzimy do  Route Redistribution, gdzie włączymy krok 1 (redystrybucję sieci) oraz w kroku 2 zdefiniujemy co ma być wysyłane.

r_dyn06

Klikając Edit otworzy się nam okno, w którym zaznaczamy dla którego protokołu ma odbywać się redystrybucja

r_dyn07

Klikając plusik zielony otworzy się nam okno, w którym w zmieniamy Learner Protocol – wybieramy tu BGP oraz w Allow learning from i wybieramy Connected

r_dyn08

po zakończeniu publikujemy zmiany

r_dyn09

 

Konfiguracja BGP na ESG

przechodzimy do naszego ESG wybierając edge-3

ospf01

gdzie przechodzimy do Manage i Routing, gdzie w Global Configuration:

r_dyn13

włączamy ECMP w kroku 1, a następnie nadajemy router id (krok 2)

r_dyn14

zatwierdzamy ok i następnie publikujemy zmiany klikając na Publish Changes

r_dyn15

następnie przechodzimy do BGP,

r_dyn16

gdzie w kroku 1 włączamy BGP, nadajemy Local AS  oraz odznaczenie opcji Enable Graceful Restart

r_dyn25

w kroku 2 konfigurujemy peeringi BGP z DLR i Vyosem klikając na zielony plusik (krok2)

r_dyn18

Drugie połączenie do DLR’a:

r_dyn19

vyos

r_dyn20

po publikacji zamian przechodzimy do Route Redistribution, gdzie

r_dyn21

w kroku 1 włączamy redystrybucję w protokole BGP

r_dyn22

w kroku 2 zdefiniujemy jakie sieci mają być wysyłane

r_dyn23

Po kliknięciu ok publikujemy zmiany

r_dyn24

Konfiguracja BGP na VYOS’a

ważne założenie, VYOS będzie wysyłać trasę domyślną w dół naszej sieci czyli do ESG

wykonujemy commit

 

Weryfikacja

DLR

wyświetlamy tablicę routingu

wyświetlamy sesje BGP

ESG

wyświetlamy tablicę routingu

wyświetlamy sesje BGP

VYOS

wyświetlamy tablicę routingu

wyświetlamy sesje BGP

Hosty ESX, które dostają tablicę routingu od DLR’a co możemy też sprawdzić:

tu sprawdzamy nazwę vdr Name i wykonujemy kolejne polecenie

z poziomu hostów sprawdzamy połączenie ze światem

host o IP 172.16.10.10

z hosta 172.16.11.10

Jak widać hosty mają komunikację ze światem.
Mam nadzieję, że komuś się przydał ten wpis 🙂