F5

F5 aktulizacja

Poniżej opiszę jak wykonać upgrade, bez utraty poprzedniej wersji. Ja podnoszę wersję z 11.5.1 fix 2 do wersji 11.6. fix 4 ENG

Krok 1

ściągamy iso potrzebne nam na PC z downloads.f5.com

Krok 2

Importujemy ISO na urządzenie wersję pełną image:

System  ››  Software Management : Image List

Klikamy na Importf5_upgrade

Wybieramy z PC plik do załadowania oraz klikamy Import

f5_upgrade2

czekamy na zakończenie:

f5_upgrade4

w liście pełnych systemów widzimy teraz:

f5_upgrade8

 

Hot Fix:

System  ››  Software Management : Hotfix List

f5_upgrade5

Klikamy Import pojawia się okno w którym klikamy Wybierz plik z HotFixem. Wybieramy plik oraz klikamy Import

f5_upgrade6

czekamy na zakończenie:

f5_upgrade7

w liście hot fixów widzimy:

f5_upgrade9

Krok 3 instalujemy na oddzielnej partycji nową wersję:

przechodzimy do: System  ››  Software Management : Image List zaznaczymy obraz 11.6

f5_upgrade10

klikamy install pojawia się okno w którym wybieramy partycję na której zainstalujemy nową wersję:

na urządzeniu mamy dostępne 3 partycje: HD1.1 HD1.2 oraz HD1.3. Wybieramy partycję HD1.2. Taka uwaga mojej strony jak wybierzemy HD1.3 to zainstalujemy ale miałem problem z instalacją hotfixa.

f5_upgrade11

f5_upgrade12

Klikamy install i czekamy na zakończenie instalacji

f5_upgrade13

Krok 4

Instalujemy hot Fix’y, przechodzimy do System  ››  Software Management : Hotfix List zaznaczamy nas interesujący hot fix

f5_upgrade14

Klikamy Install pojawia się okno wyboru którą wersję chcemy aktualizować:

f5_upgrade15

Wybieramy 2 (Version….) i klikamy install

f5_upgrade16

czekamy na zakończenie instalacji:

f5_upgrade17

Krok 5, zmiana systemu który ma się podnieść po restarcie:

przechodzimy do: System  ››  Software Management : Boot Locations

wybieramy HD1.2 (partycja na której zainstalowaliśmy nową wersję)

f5_upgrade20Klikamy na HD1.2 pojawia się okno

f5_upgrade18

zmieniamy Install Configuration z No na Yes

f5_upgrade19

wybieramy w Source Volume HD1.2:116.0 i klikamy na Activate. W tym momencie urządzenie restartuje się i wstaje z nowej wersji.

Uwaga z mojej strony: doświadczyłem błędu że nie może od montować jakiegoś zasobu. I pokazuje się taki błąd:

info: >++++ result: info: mount: proc already mounted or /mnt/tm_install/21295.bWhDMc/proc busy info: mount: according to mtab, proc is already mounted on /mnt/tm_install/21295.bWhDMc/proc info: >---- error: status 8192 returned by command: mount -t proc proc /mnt/tm_install/21295.bWhDMc/proc Could not access configuration destination; sda, 3 . umount: /mnt/tm_install/21295.bWhDMc: device is busy umount: /mnt/tm_install/21295.bWhDMc: device is busy umount: 
/mnt/tm_install/21295.bWhDMc: device is busy umount: /mnt/tm_install/21295.bWhDMc: device is busy umount: /mnt/tm_install/21295.bWhDMc: device is busy umount: /mnt/tm_install/21295.bWhDMc: device is busy umount: /mnt/tm_install/21295.bWhDMc: device is busy umount: /mnt/tm_install/21295.bWhDMc: device is busy umount: /mnt/tm_install/21295.bWhDMc: device is busy umount: /mnt/tm_install/21295.bWhDMc: device is busy

obejściem tego problemu jest zalogowanie się po ssh do urządzenia i wykonania polecenia:

[admin@DC2:Active:Standalone] ~ # tmsh
admin@(DC2)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# reboot volume HD1.2

i po tej komendzie warto wyjść z tmsh i wywołać reboot

Po tych operacjach będziemy mieli podniesioną wersję softu na urządzeniu.

 

 

Pasjonat komputerowy od zawsze oraz maniak w zakresie sieci, wirtualizacji oraz bezpieczeństwa IT. Kompetentny inżynier z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych i telekomunikacyjnych. Wieloletni administrator IT, który utrzymuje systemy informatyczne dostosowując je do wymogów biznesowych z zapewnieniem dostępności 24/7/365.
Posts created 126

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top