Cisco ASA – jak wgrać ponownie plik z Image jak właściwy jest uszkodzony

Ostatnio aktualizowałem Cisco ASA i po wgraniu nowego pliku z softem i zmianie parametry boot w konfiguracji zrobiłem reload i lipa urządzenie nie wstaje.

w konsoli widzę:

Booting system, please wait... 
 

CISCO SYSTEMS 
Embedded BIOS Version 1.0(11)5 08/28/08 15:11:51.82

Low Memory: 631 KB
High Memory: 1024 MB
PCI Device Table.
Bus Dev Func VendID DevID Class       Irq
 00 00 00  8086  2578 Host Bridge    
 00 01 00  8086  2579 PCI-to-PCI Bridge 
 00 03 00  8086  257B PCI-to-PCI Bridge 
 00 1C 00  8086  25AE PCI-to-PCI Bridge 
 00 1D 00  8086  25A9 Serial Bus     11
 00 1D 01  8086  25AA Serial Bus     10
 00 1D 04  8086  25AB System       
 00 1D 05  8086  25AC IRQ Controller   
 00 1D 07  8086  25AD Serial Bus     9
 00 1E 00  8086  244E PCI-to-PCI Bridge 
 00 1F 00  8086  25A1 ISA Bridge     
 00 1F 02  8086  25A3 IDE Controller   11
 00 1F 03  8086  25A4 Serial Bus     5
 00 1F 05  8086  25A6 Audio       5
 02 01 00  8086  1075 Ethernet      11
 03 01 00  177D  0003 Encrypt/Decrypt  9
 03 02 00  8086  1079 Ethernet      9
 03 02 01  8086  1079 Ethernet      9
 03 03 00  8086  1079 Ethernet      9
 03 03 01  8086  1079 Ethernet      9
 04 02 00  8086  1209 Ethernet      11
 04 03 00  8086  1209 Ethernet      5

Evaluating BIOS Options ...
Launch BIOS Extension to setup ROMMON

Cisco Systems ROMMON Version (1.0(11)5) #0: Thu Aug 28 15:23:50 PDT 2008

Platform ASA5510

Use BREAK or ESC to interrupt boot.
Use SPACE to begin boot immediately.
                        
Launching BootLoader...
Boot configuration file contains 1 entry.


Loading disk0:/asa916-11-k8.bin... Booting...
Platform ASA5510

Loading...
IO memory blocks requested from bigphys 32bit: 13805


Booting system, please wait... 
 
// NASTĘPUJE SAMOCZYNNY REBOOT
CISCO SYSTEMS 
Embedded BIOS Version 1.0(11)5 08/28/08 15:11:51.82

przychodzi nam z pomocą ROMMON

co nam będzie potrzebne:

 1. pc/laptop z tftp
 2. dostęp fizyczny do urządzenia
 3. połączenie ethernet ASA – PC/LAPTOP

Uruchamiamy urządzenie w trybie rommon w tracie startu zobaczymy:

Use BREAK or ESC to interrupt boot.
Use SPACE to begin boot immediately.

wciskamy ESC i pojawia się na prompt:

rommon #0>

adresujemy pc/laptopa w mym przypadku jest to 10.10.10.2

teraz przechodzimy do konfiguracji:

rommon #6> ADDRESS=10.10.10.10 //adres dla Cisco ASA
rommon #7> SERVER=10.10.10.2  // adres naszego serwera tftp
rommon #8> IMAGE=asa916-11-k8.bin //nazwa naszego image 
rommon #9> PORT=Ethernet0/0    //port do który będziemy wykorzystać do poąłczenia 
Ethernet0/0
Link is UP
MAC Address: a44c.1126.2646
rommon #10> set  //zatwierdzamy naszą wprowadzoną konfigurację 
ROMMON Variable Settings:
 ADDRESS=10.10.10.10
 SERVER=10.10.10.2
 GATEWAY=0.0.0.0
 PORT=Ethernet0/0
 VLAN=untagged
 IMAGE=asa916-11-k8.bin
 CONFIG=
 LINKTIMEOUT=20
 PKTTIMEOUT=4
 RETRY=20

po podłączeniu kabla do Ethernet0/0 z PC/Laptopa wykonujemy polecenie

rommon #11> tftp //uruchamiamy proces kopiowania 
ROMMON Variable Settings:
 ADDRESS=10.10.10.10
 SERVER=10.10.10.2
 GATEWAY=0.0.0.0
 PORT=Ethernet0/0
 VLAN=untagged
 IMAGE=asa916-11-k8.bin
 CONFIG=
 LINKTIMEOUT=20
 PKTTIMEOUT=4
 RETRY=20

tftp asa916-11-k8.bin@10.10.10.2
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(TRWA PROCES KOPIWANIA)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Received 27187200 bytes

Launching TFTP Image...

//Cisco ASA Uruchamia się z IMAGE który pobrała z TFTP
Cisco Security Appliance admin loader (3.0) #0: Mon Feb 15 14:46:21 PST 2016
Platform ASA5510

po uruchomieniu usuwamy uszkodzony plik image

# delete flash:asa916-11-k8.bin

Delete filename [asa916-11-k8.bin]? 

Delete disk0:/asa916-11-k8.bin? [confirm]

teraz wykorzystujemy adres który już jest skonfigurowany na urządzeniu:

# copy tftp: disk0

Address or name of remote host []? 10.10.10.2

Source filename []? asa916-11-k8.bin

Destination filename [disk0]? 

Accessing tftp://10.10.10.2/asa916-11-k8.bin
...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Trwa Kopiowanie)

po zakończonej operacji wykonujemy reload i cieszymy się przywróconym urządzeniem.

 

Pasjonat komputerowy od zawsze oraz maniak w zakresie sieci, wirtualizacji oraz bezpieczeństwa IT. Kompetentny inżynier z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych i telekomunikacyjnych. Wieloletni administrator IT, który utrzymuje systemy informatyczne dostosowując je do wymogów biznesowych z zapewnieniem dostępności 24/7/365.
Posts created 126

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top