Brocade 650 pomocne komendy

Sprawdzenie licencji na porty Komenda:

wynik:

Zmiana POD ze statycznego na dynamiczny – ta zmiana wymaga restartu switcha.

Sprawdzenie jakie switche są w fabricu Komenda:

Wynik:

   

Brocade 650 – Backaup oraz odtworzenie konfiguracji zon

Poniżej opis jak szybko wykonać backup oraz otworzyć pomiędzy switchami konfigurację Zon Wykonanie backupu:

Odtworzenie konfiguracji: