Junos jak zabezpieczyć konfigurację

Ostatnio dużo siedziałem na nową wersja SRX’a w wersji wirtualnej i odkryłem możliwość blokowania konfiguracji poszczególnych opcji, poniżej przedstawię jak zabezpieczyć jakiś segment konfiguracji.

Do zabezpieczenia konfiguracji służy polecenie protect

root# protect ?  
Possible completions:
> access        Network access configuration
> access-profile    Access profile for this instance
> accounting-options  Accounting data configuration
> applications     Define applications by protocol characteristics
+ apply-groups     Groups from which to inherit configuration data
> chassis       Chassis configuration
> class-of-service   Class-of-service configuration
> event-options    Event processing configuration
> firewall       Define a firewall configuration
> forwarding-options  Configure options to control packet forwarding
> groups        Configuration groups
> interfaces      Interface configuration
> multicast-snooping-options Multicast snooping option configuration
> policy-options    Policy option configuration
> protocols      Routing protocol configuration
> routing-instances  Routing instance configuration
> routing-options   Protocol-independent routing option configuration
> schedulers      Security scheduler
> security       Security configuration
> services       Set services parameters
> smtp         Simple Mail Transfer Protocol service configuration
> snmp         Simple Network Management Protocol configuration
> switch-options    Options for default routing-instance of type virtual-switch
> system        System parameters
> vlans        VLAN configuration

jak widać możemy zabezpieczyć każdy element konfiguracji.

Przykład:

Zabezpieczamy interfejs sieciowy ge-0/0/0

root# protect interfaces ge-0/0/0

wykonujemy commit wychodzimy z trybu konfiguracji i sprawdzamy:

root> show configuration interfaces 
protect: ge-0/0/0 {
  vlan-tagging;
  unit 100 {
    vlan-id 100;
    family inet {
      address 10.20.100.100/24;
    }
  }
}

po próbie modyfikacji konfiguracji interfejsu ge-0/0/0 o opis dostajemy komunikat:

[edit]
root# set interfaces ge-0/0/0 description test 
warning: [interfaces ge-0/0/0] is protected, 'interfaces ge-0/0/0 description' cannot be created

aby móc wykonać modyfikację zabezpieczonego interfejsu musimy wykonać polecenie

[edit]
root# unprotect interfaces ge-0/0/0

i nie musimy wykonywać commitu bo od razu możemy modyfikować konfigurację.

[edit]
root# set interfaces ge-0/0/0 description test  

[edit]
root#

Mam nadzieję, że komuś przyda się powyższy wpis.

 

Pasjonat komputerowy od zawsze oraz maniak w zakresie sieci, wirtualizacji oraz bezpieczeństwa IT. Kompetentny inżynier z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych i telekomunikacyjnych. Wieloletni administrator IT, który utrzymuje systemy informatyczne dostosowując je do wymogów biznesowych z zapewnieniem dostępności 24/7/365.
Posts created 126

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top