LAB – VRF Cisco

Ostatnio bardzo dużo słyszymy o wirtualizacji sieci.  Warto zatem wrócić do jej podstaw kiedy to już wtedy w pewien sposób “wirtualizacja” była stosowana na  urządzeniach, na których separuje się tablice routingu. Separacja ta jest ukryta pod nazwą VRF (Virtual Routing and Forwarding). Drugim wariatem na “wirtualizację” jest tworzenie tzw. wirtualnych systemów czy routerów. Dziś, kiedy to routery mają dużą moc obliczeniową możemy pozwolić sobie na tworzenie osobnych vrf’ów czy wirtualnych routerów per usługa czy klient.

W tej chwili skupimy się na Cisco.
Do tego laba wykorzystam Cisco CSR1000v uruchomione na w mym labie.

Założenia:

uruchamiamy 3 vrfy mgmt ,dc1 oraz Internet na jednym urządzeniu.

vrf

Konfiguracja:

tworzymy VFR’y:

VRF DC1

csr1kv01(config)#ip vrf dc1
csr1kv01(config-vrf)#rd 65000:2

VRF MGMT

csr1kv01(config)#ip vrf mgmt
csr1kv01(config-vrf)#rd 65000:1

VRF Internet

csr1kv01(config)#ip vrf Internet
csr1kv01(config-vrf)#rd 65000:99
Weryfikacja skonfigurowanych VRF’ów
csr1kv01#show vrf
 Name               Default RD      Protocols  Interfaces
 Internet             65000:99       ipv4    
 dc1               65000:2        ipv4    
 mgmt               65000:1        ipv4
Konfigurujemy interfejsy:

Mała porada

Pamiętajmy, że najpierw przypisujemy interfejs do vrf’u, a następnie adresujemy interfejs. Jak zrobimy odwrotnie będziemy musieli jeszcze raz adresować interfejs.

interface GigabitEthernet1
 ip vrf forwarding mgmt
 ip address 10.10.0.11 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2.100
 encapsulation dot1Q 100
 ip vrf forwarding dc1
 ip address 10.20.100.10 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3
 ip vrf forwarding Internet
 ip address 192.168.0.50 255.255.255.0
Wyświetlamy VRF’y z przypisaniem do Interfejsu oraz IP:
csr1kv01#show ip vrf int
Interface       IP-Address   VRF               Protocol
Gi3          192.168.0.50  Internet             up   
Gi2.100        10.20.100.10  dc1               up   
Gi1          10.10.0.11   mgmt               up
 Konfigurujemy routing:
ip route vrf mgmt 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.1
ip route vrf dc1 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.100.1
Wyświetlamy tablicę routingu dla vrf’ów:
csr1kv01#show ip route vrf mgmt

Routing Table: mgmt
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 10.10.0.1 to network 0.0.0.0

S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.0.1
   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.10.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet1
L    10.10.0.11/32 is directly connected, GigabitEthernet1
csr1kv01#show ip route vrf Internet

Routing Table: Internet
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

   192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet3
L    192.168.0.50/32 is directly connected, GigabitEthernet3
csr1kv01#show ip route vrf dc1   

Routing Table: dc1
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 10.20.100.1 to network 0.0.0.0

S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 10.20.100.1
   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.20.100.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2.100
L    10.20.100.10/32 is directly connected, GigabitEthernet2.100
Konfigurujemy routing pomiędzy vrf’ami:

Są dwie metody łączenia vrf’ów. Najprostszą jest połączenie za pomocą kabla i interfejsu l3 pomiędzy vrfami oraz wklepanie routingu statycznego. Drugą metodą jest wykorzystanie MPBGP. Poniżej przedstawię jej konfigurację:

router bgp 65000 //konfigurujemy bgp z AS'em prywtnym
 bgp log-neighbor-changes
 
 address-family ipv4 vrf Internet //configurujemy vrf Internet
 redistribute connected //określamy jakie sieci mają być dystrybuwane
 exit-address-family
 
 address-family ipv4 vrf dc1
 redistribute connected
 redistribute static
 exit-address-family
 
 address-family ipv4 vrf mgmt
 redistribute connected
 exit-address-family

Po skonfigurowaniu MP BGP przechodzimy do konfiguracji wymiany routingu pomiędzy VRF’ami

Konfigurujemy Import i Export dla VRF’ów:

Założenie: DC1 i MGMT mogą komunikować się ze sobą a Internet tylko z MGMT

ip vrf dc1
route-target export 65000:2
route-target import 65000:1

ip vrf mgmt
route-target export 65000:1
route-target import 65000:2
route-target import 65000:99

ip vrf Internet
 rd 65000:99
 route-target import 65000:1
 route-target export 65000:99

Weryfikacja:

sprawdzamy sesję MPBGP

csr1kv01#show bgp vpnv4 unicast all 
BGP table version is 14, local router ID is 172.16.0.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, 
       r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter, 
       x best-external, a additional-path, c RIB-compressed, 
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network     Next Hop      Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 65000:1 (default for vrf mgmt)
 *> 10.10.0.0/24   0.0.0.0         0     32768 ?
 *> 10.20.100.0/24  0.0.0.0         0     32768 ?
 *> 192.168.0.0   0.0.0.0         0     32768 ?
Route Distinguisher: 65000:2 (default for vrf dc1)
 *> 10.10.0.0/24   0.0.0.0         0     32768 ?
 *> 10.20.100.0/24  0.0.0.0         0     32768 ?
Route Distinguisher: 65000:99 (default for vrf Internet)
 *> 10.10.0.0/24   0.0.0.0         0     32768 ?
 *> 192.168.0.0   0.0.0.0         0     32768 ?

Wyświetlamy routing dla poszczególnych vrf’ów:

csr1kv01#show ip route vrf ?
 WORD VPN Routing/Forwarding instance name

csr1kv01#show ip route vrf mgmt

Routing Table: mgmt
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 10.10.0.1 to network 0.0.0.0

S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 10.10.0.1
   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C    10.10.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet1
L    10.10.0.11/32 is directly connected, GigabitEthernet1
B    10.20.100.0/24 is directly connected, 00:05:33, GigabitEthernet2.100
L    10.20.100.10/32 is directly connected, GigabitEthernet2.100
   192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
B    192.168.0.0/24 is directly connected, 00:01:33, GigabitEthernet3
L    192.168.0.50/32 is directly connected, GigabitEthernet3
csr1kv01#show ip route vrf Internet

Routing Table: Internet
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
B    10.10.0.0/24 is directly connected, 00:05:53, GigabitEthernet1
L    10.10.0.11/32 is directly connected, GigabitEthernet1
   192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet3
L    192.168.0.50/32 is directly connected, GigabitEthernet3
Routing Table: dc1
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 10.20.100.1 to network 0.0.0.0

S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 10.20.100.1
   10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
B    10.10.0.0/24 is directly connected, 00:06:10, GigabitEthernet1
L    10.10.0.11/32 is directly connected, GigabitEthernet1
C    10.20.100.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2.100
L    10.20.100.10/32 is directly connected, GigabitEthernet2.100

W kolejnym wpisie pokażę konfigurację VRF na innym urządzeniu.

LAB – Huwaei VRF (vpn-instance)

Pasjonat komputerowy od zawsze oraz maniak w zakresie sieci, wirtualizacji oraz bezpieczeństwa IT. Kompetentny inżynier z dużym doświadczeniem w realizacji projektów informatycznych i telekomunikacyjnych. Wieloletni administrator IT, który utrzymuje systemy informatyczne dostosowując je do wymogów biznesowych z zapewnieniem dostępności 24/7/365.
Posts created 126

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top